آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی فایل PDF

آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی فایل PDF

آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی اهداف آموزش : آشنایی با صور فلکی و چگونگی شناسایی اجرام سماوی آشنایی ...
قیمت : 15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
هوش اخلاقی چیست؟ و چگونگی پرورش آن در کودکان

هوش اخلاقی چیست؟ و چگونگی پرورش آن در کودکان

هوش اخلاقي توانايي تشخيص و تميز درست از نادرست است. به بيان ديگر، كسي داراي هوش اخلاقي تعريف مي شود كه از باورهاي اخلاقي راسخ و قوي و توانايي ...
قیمت : 1,100 تومان1,045 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مبانی مدیریت رفتار سازمانی

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم و سیستماتیک عملیات، اقدامات، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند. از اینرو در رفتار سازمانی، ...
قیمت : 5,500 تومان4,950 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
سیاستگذاری در نظام آموزشی

سیاستگذاری در نظام آموزشی

امروزه همه اندیشمندان به ضرورت وجودی سازمان های تربیتی و الویت آموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی رسیده اند.در نگاه واژه ای،(آموزشوپرورش)سرمایهیک کشور محسوب می شوند ...
قیمت : 1,000 تومان800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آیا کسب درآمد از اینترنت حقیقت دارد

آیا کسب درآمد از اینترنت حقیقت دارد

آیا بدون سرمایه هم می توان از اینترنت کسب درآمد کرد ؟ آیا کسب درآمد از اینترنت حقیقت دارد کسب درآمد از اینترنت یک حقیقت ...
قیمت : 500 تومان100 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
حکایت صفحه 36 نگارش دوره هفتم

حکایت صفحه 36 نگارش دوره هفتم

شاید برای شما اتفاق بیفتد که در پی مقالات درسی از روی سختی مقاله سر به اینترنت بزنید و هنگام ارایه مقاله اتان مقاله شبیه به یکی ...
قیمت : 1,200 تومان960 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
هرکه بامش بیش،برفش بیشتر

هرکه بامش بیش،برفش بیشتر

شاید شماهم در دوره ی راهنمایی در پی مقالات و جزوه ها سر به اینترنت بزنید و نوشته هایتان شبیه ...
قیمت : 1,500 تومان750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
کسب درآمد رایگان در اینترنت

کسب درآمد رایگان در اینترنت

با سلام شاید هر روز بار ها شنیده باشید که خیلی ها به را حتی ار اینترنت کسب درآمد می کنند و تنها با یهک رایانه کسب ...
قیمت : 1,200 تومان960 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1