سیاستگذاری در نظام آموزشی
سیاستگذاری در نظام آموزشی امروزه همه اندیشمندان به ضرورت وجودی سازمان های تربیتی و الویت آموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی رسیده اند.در نگاه واژه ای،(آموزشوپرورش)سرمایهیک کشور محسوب می شوند ...
قیمت :1,000 تومان800 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مبانی مدیریت رفتار سازمانی
مبانی مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم و سیستماتیک عملیات، اقدامات، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند. از اینرو در رفتار سازمانی، ...
قیمت :5,500 تومان4,950 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
هوش اخلاقی چیست؟ و چگونگی پرورش آن در کودکان
هوش اخلاقی چیست؟ و چگونگی پرورش آن در کودکان هوش اخلاقي توانايي تشخيص و تميز درست از نادرست است. به بيان ديگر، كسي داراي هوش اخلاقي تعريف مي شود كه از باورهاي اخلاقي راسخ و قوي و توانايي ...
قیمت :1,100 تومان1,045 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی فایل PDF
آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی فایل PDF آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی اهداف آموزش : آشنایی با صور فلکی و چگونگی شناسایی اجرام سماوی آشنایی ...
قیمت :15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1