مبانی مدیریت رفتار سازمانی
مبانی مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

عبارت است از مطالعه منظم و سیستماتیک عملیات، اقدامات، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند. از اینرو در رفتار سازمانی، رفتار فرد یا گروه، در رابطه با کار،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مباحث مورد بررسی در این گفتار:

1 .تعریف مدیریت و تشریح وظایف مدیر

2 .تعریف رفتار سازمانی

3 .تشریح اهمیت مطالعات سیستماتیک در رفتار سازمانی

4 .متغيرهاي وابسته اصلي در رفتار سازماني

5 .نقش رشته های علمی در رفتار سازمانی

6 .هدف های سه گانه رفتار سازمانی

7 .سطوح تجزيه و تحليل رفتار سازماني

8 .فرصت ها و تهديدات رفتار سازماني در سطح جهاني

9 .اختالفات فرهنگي در سطح جهاني 10.تحقيقات كالكهان و استرادبرگ در زمينه اختالفات فرهنگي

11.تحقيقات هاف استند در زمينه فرهنگ ملي

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

مبانی رفتار سازمانی_1591877723_40996_5748_1921.zip3.09 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 4,950 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت