هوش اخلاقی چیست؟ و چگونگی پرورش آن در کودکان
هوش اخلاقی چیست؟ و چگونگی پرورش آن در کودکان

هوش اخلاقي توانايي تشخيص و تميز درست از نادرست است. به بيان ديگر، كسي داراي هوش اخلاقي تعريف مي شود كه از باورهاي اخلاقي راسخ و قوي و توانايي عمل كردن به آنها برخوردار باشد، به گونه اي كه فرد به شيوه اي صحيح و محترمانه رفتار كند.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

هوش_اخلاقی_چیست_1591879006_40997_5748_1679.zip0.05 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 1,045 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت