آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی فایل PDF
آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی فایل PDF

آشنایی با صور فلکی و نحوه شناسایی اجرام سماوی

اهداف آموزش :

آشنایی با صور فلکی و چگونگی شناسایی اجرام سماوی

آشنایی با ماه‌های سال بر اساس صور فلکی دایرة‌البروج

صورت‌فلکی چیست ؟

چه کسی صور فلکی را نام گذاری نمود؟

سند تاریخی نام‌های بسیاری از صور فلکی در گذشته گم شده است. اما بعضی از آنها از افسانه‌های تمدن‌های اولیه، مخصوصاً یونان باستان ریشه گرفته‌اند. بسیاری از ستارگان روشن توسط ستاره‌شناسان عرب نام‌گذاری شده است، مثل ابط‌الجوزا در صورت‌فلکی جبار، یا آلدبران در صورت‌فلکی ثور. جان‌بایر یکی از ستاره‌شناسانی که در قرن هفدهم زندگی می‌کرد، یک اطلس ستارگان را به نام «اورانومتریا» تهیه نمود. در این اطلس او تصاویر صور فلکی را بر اساس افسانه‌های قدیمی ترسیم نمود و برای دقت در این کار از اندازه‌گیری‌های ستاره‌شناس بزرگ تیکوبراهه استفاده نمود.

در افسانه‌های باستان، مجمونه‌ای از ستارگان را که در کنار یکدیگر تداعی کننده شکل خاصی از اشیاء، حیوانات، انسان و غیره بودند را به عنوان صورت فلکی می‌شناختند و بر همین اساس داستان‌های افسانه‌ای برای آن‌ها عنوان ‌می‌کردند.

1- صورت فلکی حَمَل

2- صورت فلکی ثور

3- صورت فلکی جوزا

4- صورت فلکی سرطان

5- صورت فلکی اسد

6- صورت فلکی سنبله

7- صورت فلکی میزان

8- صورت فلکی عقرب

9- صورت فلکی قوس

10- صورت فلکی جدی

11- صورت فلکی دلو

12- صورت فلکی حوت

فایل بصورتPDF آماده است با اشکال و تصاویر جالب و قابل درک

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

صور فلکی_1591958884_41001_5748_1937.zip13.33 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت